English

آذران تجهیز کران انرژی

آذران تجهیز کران انرژیآذران تجهیز کران انرژی

تعمیرات و بازسازی اساسی تجهیزات پلنتهای شیمیایی

 

 

یکی از خدماتی که شرکت کران انرژی بصورت سفارشی به انجام میرساند بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات پلنتهای شیمیایی مانند مخازن ذخیره و تحت فشار و بویلرها و برجهای تقطیر و تجزیه است. ما پس از دریافت درخواست مشتری نسبت به بررسی و بازدید از تجهیز اقدام نموده و پس از مشاوره تیم فنی شرکت با نمایندگان مشتری نسبت به تهیه روند کلی عملیات تعمیر و بازسازی اقدام و پس از تایید مشتری اقدامات لازم را به انجام میرسانیم. در این میان تسلط بر کلیه فرآیندهای عملیات تعمیر از انتخاب مواد تا دستورالعملهای ساخت و جوش و تست و سایر پارامترهای مهم و تاثیرگذار نقش مهمی در موفقیت پروژه دارد. در این میان آگاهی از فرآیندی که در تجهیز مورد نظر انجام میگیرد بسیار مهم بوده و در رعایت تلرانسهای ساخت مجدد به هنگام بازسازی اهمیت دارد.

 

 

 

 

بازدید : 1979
تعمیرات و بازسازی اساسی تجهیزات پلنتهای شیمیایی
سایر محصولات آذران تجهیز کران انرژی
^
آذران تجهیز کران انرژی
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)